LUZZY TENFUN STADSONTWIKKELAARS

KvK 64932052

THE BREEDING SWAN

shaping a sustainable future

 Wethouder Joris Wijsmuller Wethouder Joris Wijsmuller

DEN HAAG IN DE VAART DER VOLKEREN 

 TWITTER TCS Fund €300 - 3000 miljard

The Breeding Swan EUROPOLIS N.V.

www.30miljard.nl/achtergrondinfo laatste nieuws


PLAN VAN AANPAK

24 maart 2016

DESKUNDIGEN

ONDERNEMINGSKAMER

INVESTERINGSCONSORTIUM

Voor beschikkingen van Hoge Raad van 4 november 2016 zie de laatste nieuwsberichten.

Bij beschikking van 26 februari 2016 heeft de Ondernemingskamer met het oog op de vaststelling van de hoogte van de schadeloosstelling van onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V  een onderzoek bevolen.

De Ondernemingskamer heeft tot deskundigen benoemd om dit onderzoek te verrichten:
· mr. A.A.M. Deterink, te Schijndel
· dr. H. Oosterhout, te Amsterdam
· mr. E.M. Jansen Schoonhoven MBA te Den Haag

volledige tekst van de beschikking staat op www.veb.net


Procedures SNS Reaal met zaaknummers 200.122.906/01 OK en 200.159.002/01 OK

De mondelinge behandeling van de schadeloosstellingsprocedure inzake SNS Reaal vond plaats op 1 oktober 2015 te 10.00 uur ter terechtzitting van de Ondernemingskamer in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam.

De bij de kwestie SNS Reaal betrokken partijen en hun advocaten streven ernaar snel tot een voor alle partijen gunstige oplossing van de zaak te komen inclusief compensatie voor de gedupeerden. Dat kan door spoedige implementatie van het EU masterplan van The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund ( 300 miljard euro ). Dat bestaat reeds vanaf 2007.

Het TCS Fund van 300 miljard euro heeft via EUROPOLIS N.V. een slagkracht van 3000 miljard euro waarmee jaarlijks 120 miljard euro privaat geld kan worden gegenereerd - onder auspicien van de EIB Europese Investerings Bank - voor investeringen op het gebied van sustainability ( schone auto's en schone steden ) en financiering van het programma education permanente van IUS International University for Sustainability.

Jos Hendriks is door de Ondernemingskamer als belanghebbende aangemerkt in de procedures over SNS Reaal. Hij is initiatiefnemer van The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund (zie hierboven) en tevens lid van de Vereniging van Effectenbezitters VEB. www.veb.net

Jos Hendriks is aandeelhouder in Spyker N.V. www.spykercars.com 

SNS Reaal gedupeerden kunnen zich aansluiten bij het investeringsconsortium The Breeding Swan EUROPOLIS N.V. dat vertegenwoordigd wordt door de Stichting Euro Management Consortium. Jos Hendriks is voorzitter.

PLEITNOTITI1.pdf

www.30miljard.nl/achtergrondinfo

NLFI  

ONDERNEMEN IS VOORUITZIEN INVESTERINGSCONSORTIUM


Zie www.rechtspraak.nl

De Ondernemingskamer heeft beslist dat de VEB ( www.veb.net )  en andere gedupeerden ontvankelijk zijn in het verzoek een onderzoek te gelasten naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal over de periode vanaf de beursgang in 2006.

Wat gebeurde er nou precies in de dagen tussen het SREP besluit van De Nederlandsche Bank van 27 januari 2013 en de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013 ?  Zie daarover verder ook de uitgebreide achtergrondinformatie hieronder.

Jos Hendriks heeft als aandeelhouder van SNS Reaal bij de Raad van Bestuur van SNS Reaal op 31 januari 2013 ( precies op tijd ) de juiste oplossing aangereikt zodat de nationalisatie op 1 februari 2013 niet nodig was. Het initiatief voor The Breeding Swan was vanaf december 2010 bekend bij de Minister President en is daarna op zijn schriftelijk advies op 5 januari 2011 uitgebreid ter kennis gebracht van de toenmalige Minister van Financien Jan Kees de Jager en vastgelegd in diverse notariele depotaktes.

Het TCS Fund van 300 miljard euro heeft via EUROPOLIS N.V. een slagkracht van 3000 miljard euro waarmee jaarlijks 120 miljard euro privaat geld kan worden gegenereerd - onder auspicien van de EIB Europese Investerings Bank - voor investeringen op het gebied van sustainability ( schone auto's en schone steden ) en financiering van het programma education permanente van IUS International University for Sustainability.

De VERKLARING die op 29 september 2012 over het project The Breeding Swan door Jos Hendriks is opgesteld en ondertekend werd in verband met de lopende onderzoeken naar de banken in Nederland en Europa gezonden aan het Kabinet, de Tweede Kamer en het Gemeentebestuur van Den Haag.

Jos Hendriks is aandeelhouder in Spyker N.V. www.spykercars.com Ook is hij de initiatiefnemer van het project The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund. Zie hieronder voor nadere informatie.

Spyker N.V. definitief uit surseance. 

www.tenfun.nl

PLEITNOTITI1.pdf

www.30miljard.nl/achtergrondinfo

THE BREEDING SWAN

DE KONINGSTOREN B.V.

KvK nummer 64168220

DE REDDING VAN EUROPA

GROEN LICHT

 SPYKER OP Z'N KOP

WE GAAN DEZE ZAAK GLANSRIJK WINNEN IN IEDERS BELANG

De VEB verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek te gelasten naar mogelijk wanbeleid bij bank-verzekeraar SNS Reaal. Alleen op die manier kan duidelijk worden welke ontwikkelingen in zeven jaar beursbestaan hebben geleid tot de ondergang van SNS. Lees meer ›››

Stichting Beheer SNS Reaal wil herstart procedure voorlopig getuigenverhoor.

Verzoekschrift lezen en printen.

Oordeel Rechtbank Amsterdam : 'Verzoek is prematuur.'

Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Amsterdam ?

Ondernemingskamer buigt zich op 19 februari 2015 over enqueteverzoek VEB inzake SNS Reaal.

Vertraging bij bod van ASR op Reaal. ( FD van woensdag 21 januari 2015 )

Tegen het besluit van 13 januari 2015 op het WOB-verzoek SNS Reaal ( BJZ/2015/14 M ) is vanwege de publiciteit over het onderwerp op 21 januari 2015 een bezwaarschrift ingediend bij de Minister van Financien. Inlichtingen hierover bij Jos Hendriks 0655102879.

Persbericht 16 februari 2015 van SNS Reaal www.vivatverzekeringen.nl/verkoopovereenkomst

www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/16/belangrijke-stap-gezet-in-verkoopproces-reaal.html

Anbang is serieuze kandidaat voor Reaal. Wie is Anbang ?

www.anbanggroup.com/abic/english/news_detail26.html

Anbang ( Shanghai Automotive ) heeft grootse plannen voor de toekomst via een strategisch belang  in EURONEXT - EUROPOLIS N.V. met haar diverse dochtervennootschappen. www.30miljard.nl

www.chinasquare.be/actueel-nieuws/internationaal-actueel-nieuws/anbang-koopt-nederlandse-verzekeraar-vivat/

Deutsche Bank

WALDORF ASTORIA NEW YORK

SUN CAPITAL - V&D WORDT V&D NA VERNIEUWING EEN DOCHTER VAN The Breeding Swan EUROPOLIS N.V. ?

DENK MEE - BLIJ MET V&D http://nos.nl/artikel/2028431-v-d-zoekt-guerrillastrategieen.html

WILLEM JAN VAN ANDEL


SNS REAAL - TCS EUROPOLIS GROWTH FUND

TCS Fund € 300 - 3000 miljard

 

HOGE RAAD


ZAAK MOET OPNIEUW WORDEN BEKEKEN


  

HENK NIJBOER (PvdA) SCHRIFTELIJKE VRAGEN

WAAR ZIJN DE 600 MILJOEN BILJETTEN VAN €500 ? 

HET NIEUWE €20-BILJET KOMT ER AAN

Op donderdag 3 april 2014 om 13.00 uur werd bij de Rechtbank Rotterdam het beroep behandeld in de zaak tegen De Nederlandsche Bank inzake het DNB-besluit van 27 januari 2013 voorafgaande aan de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013. De gedupeerden van de nationalisatie onder wie leden van de VEB hebben beroep ingesteld. Jos Hendriks ( lid van de VEB ) heeft daarbij als voorzitter van The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund ( 300 miljard euro ) eigen argumenten ingebracht. Zie PLEITNOTITIE op www.30miljard.nl . PLEITNOTITI1.pdf

Over de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam zal publiciteit gaan ontstaan met uitgebreide achtergrond-informatie over de situatie die voorafging aan de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013 en over de implementatie van het project The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund ( 300 miljard euro ).

Informatie over de voortgang na de uitspraak van zaaknummer ROT 13 / 5478.

Jos Hendriks heeft inmiddels beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en hij verwacht nu dat andere betrokkenen zich bij zijn beroep zullen aansluiten via de VEB of rechtstreeks via jos@stadsontwikkelaars.nl .

College van Beroep voor het bedrijfsleven

zitting 3 februari 2016 om 10.00 uur

JOS HENDRIKS

uitspraak is aangehouden

tot 6 weken na 16 maart 2016 of eerder

Jos Hendriks mobiel 0655102879 

info@joshendriks.nl

www.rechtspraak.nlNIEUWS 6 november 2014 - VEB wil breed onderzoek naar wanbeleid bij SNS Reaal vanaf 2006


 Uitgebreide informatie over de SNS procedures op  www.veb.net

The Breeding Swan EUROPOLIS N.V.

BROEDPLAATS WIJN & STAEL

WILLEM JAN VAN ANDEL

Quote : Curator Stichting AOS SNS Reaal krijgt 100.000 euro van Staat.

Mr. Drs. W.J.M. ( Willem Jan ) van Andel Curator van de Stichting Onderhandse Schulden SNS Reaal

Quote : Curator Stichting AOS SNS Reaal : Nationalisatie SNS Reaal is onwettig.

Mr. H. ( Henk ) Pasman  Bewindvoerder van  Spyker N.V. in surseance.  

TWEEDE VERSLAG d.d. 16 APRIL 2015 IS HIER BESCHIKBAAR :  Spyker N.V. in surseance.  

UITSPRAAK 29 JANUARI 2015 VAN GERECHTSHOF : SPYKER N.V. IS UIT FAILLISSEMENT

SPYKER SAAB ELECTRIC CARS

SAAB MERK

SPYKER OP Z'N KOP ( Persbericht van 12 mei 2012 )

Hoge Raad 10 oktober 2013  WIJ WACHTEN OP DE HOGE RAAD

Hoge Raad 7 mei 2014  ONS GEDULD RAAKT OP

10 november 2014 ADVIES ADVOCAAT GENERAAL : ZAAK MOET OPNIEUW WORDEN BEKEKEN

Hoge Raad 20 maart 2015  Hoge Raad stelt uitgangspunten voor schadeloosstelling in SNS-zaak bij

Pels Rijcken treedt op voor De Nederlandsche Bank in de kwestie van de nationalisatie van SNS Reaal

Stichting Beheer SNS REAAL belanghebbende bij enquêteverzoek VEB

maandag 26 januari 2015

Met de indiening van een verweerschrift heeft Stichting Beheer SNS REAAL zich op 22 januari 2015 aangemeld als belanghebbende bij het door de VEB (vereniging van effectenbezitters) bij de Ondernemingskamer ingediende verzoek, om een onderzoek te starten ex artikel 2:345 BW naar de gang van zaken bij SNS REAAL, SNS Bank en Property Finance. Stichting Beheer wil het onderzoek laten verrichten over de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met het moment van het intrekken door SNS REAAL van de bezwaren tegen het SREP-besluit van DNB. 

De Ondernemingskamer heeft de mondelinge behandeling van het verzoek van de VEB gesplitst in twee delen. Op 19 februari 2015 zal de Ondernemingskamer eerst de bevoegdheid en ontvankelijkheid van het verzoek van de VEB in behandeling nemen en daar uitspraak over doen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal in een later stadium de inhoudelijke kant van het verzoek worden behandeld. Lees verder.

ONDERNEMINGSKAMER OVER SNS REAAL PROCEDURE

Zitting 19 februari 2015 om 9.00 uur.

De Ondernemingskamer heeft in deze procedure eerst de Minister van Financiën in de gelegenheid gesteld om een akte na cassatie en verwijzing in te dienen. De Minister heeft dat op 8 juni gedaan. Nu hebben de belanghebbenden die in deze zaak worden vertegenwoordigd door een advocaat, de gelegenheid om een antwoordakte in te dienen. Dat zal in augustus gebeuren. Vervolgens zal op 1 oktober een mondelinge behandeling bij de Ondernemingskamer plaatsvinden. Dit zal onder meer gaan over de deskundigen die moeten worden benoemd ten behoeve van de vaststelling van de schadeloosstelling.

HOGE RAAD

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

De bij de kwestie SNS Reaal betrokken partijen en hun advocaten streven ernaar snel tot een voor alle partijen gunstige oplossing van de zaak te komen inclusief compensatie voor de gedupeerden. Dat kan door spoedige implementatie van het EU masterplan van The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund ( 300 miljard euro ). Dat bestaat reeds vanaf 2007.

Het TCS Fund van 300 miljard euro heeft via EUROPOLIS N.V. een slagkracht van 3000 miljard euro waarmee jaarlijks 120 miljard euro privaat geld kan worden gegenereerd - onder auspicien van de EIB Europese Investerings Bank - voor investeringen op het gebied van sustainability ( schone auto's en schone steden ) en financiering van het programma education permanente van IUS International University for Sustainability.

NLFI

SNS REAAL SNELLE ALL IN OPLOSSING

 

BxecIw6IQAAckLL.jpg 

BLACK SWAN EVENTS

THE HAGUE INTERNATIONAL UNIVERSITY

INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR SUSTAINABILITY

KUNST - WETENSCHAP -  ONDERNEMEN

INTERNATIONAL SCHOOL OF EUROPE

CONGRESCAMPUS  CHIPSHOL

ONLINE COURSES TU DELFT

UNIVERSITY FOR PEACE

NEW WORLD CAMPUS

NORTH SEA CAMPUS

ALOYSIUS COLLEGE

URBAN BY NATURE

SECURITY CAMPUS

THE HAGUE TECH

MOOIE PLEINEN

CULTUUR DANS

THE THIRD WAY

TU DELFT

GROEI

YES! DELFT


PRINSJESDAG

 

EDUCATION PERMANENTE

In de komende 15 jaren zal Den Haag zich verder gaan ontwikkelen tot een internationale Congres- , Universiteits- en Studentenstad. De IUS zal hierbij van groot belang zijn voor de samenwerking tussen bestaande onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties die met hun beleid gericht zijn op duurzaamheid en op sustainable development & innovation technology worldwide. Een consortium wordt gevormd om deze ontwikkeling in Den Haag te realiseren. Behalve diverse vastgoedontwikkelaars, bouwers en specialisten op het gebied van studentenhuisvesting, zijn in het consortium partners betrokken zoals LUZZY TENFUN die zorg kunnen dragen voor de informatietechnische infrastructuur.

De IUS zal in de toekomst in het bijzonder gericht zijn op URBAN STUDIES WORLDWIDE waarbij door LUZZY TENFUN en Aquarius Studiedagencentrum internationale programma's worden aangeboden vanuit de nog te bouwen accommodaties die in het gebied Scheveningen Haven gepland staan. Samenwerking met de Haagse Hogeschool, de TU Delft en de andere onderwijsinstellingen in de Nederlandse deltametropool zorgt voor allerlei aantrekkelijke mogelijkheden.

WE GAAN TWEE MILJOEN VIERKANTE METER KANTOORRUIMTE OMTOVEREN

WELCOME 40.000 STUDENTS ' URBAN ORGANISM ' FROM ALL OVER THE WORLD

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING - CLIMATE & MANAGEMENT

DE RECHTEN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES

Door het aantrekken van het beste talent van over de hele wereld kunnen we een levendige en diverse maatschappij creëren die innovatie en welvaart aanjaagt, wat op zijn beurt weer nog meer talent aantrekt.

LUZZY TENFUN werkt aan het omtoveren van vrijkomende rijksgebouwen in Den Haag tot campussen waar vele studenten met hun hoogleraren vanuit de hele wereld kunnen studeren, wonen en werken.

Dit programma zal lopen van 2013 tot 2028. Daarna wordt een nieuwe stip aan de horizon gezet voor verdere ontwikkelingen in Den Haag als een zeer aantrekkelijke internationale Congres-, Studenten- en Universiteitsstad.

Studerenden en medewerkers van de IUS krijgen een goed programma van education permanente aangereikt. Dat is van belang voor hun eigen talentontwikkeling en voor hun wereldwijde loopbaan.

 

Education Permanente

Talentontwikkeling in bedrijven en organisaties is in een wereld waarin creativiteit en innovatie van groot belang zijn, een vanzelfsprekendheid geworden.

Mensen zijn voor iedere werkgever het allerbelangrijkste kapitaal van de organisatie en verdienen daarom naast een goed basissalaris ook een pakket waarmee zij kunnen zorgen voor de verdere ontplooiing van hun talenten en voor het bijhouden van specialistische vakkennis.

LUZZY TENFUN kan u van dienst zijn, wanneer u als werkgever uw medewerkers op een efficiënte en zorgeloze wijze een uitstekend scholingspakket wilt aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Tussen de werkgever en LUZZY TENFUN worden afspraken gemaakt over de kosten van het pakket, waarbij een basis geldt van 250 euro per jaar per medewerk(st)er die deelneemt aan het programma.

Voor de werkgever zijn er verder geen kopzorgen.

Een factuur met overzichten van alle medewerkers geeft de werkgever volledig inzicht in de kosten die hij maakt aan de talentontwikkeling van zijn medewerkers. Helder en duidelijk en met een gerust hart dat uw medewerkers de best mogelijke ontplooingsmogelijkheden van u krijgen.

LUZZY TENFUN ontwikkelt een intelligent online systeem ter ondersteuning van talentontwikkeling en kennisuitbreiding. In het kader van Education Permanente, krijgen medewerkers de mogelijkheid om online een pakket aan services samen te stellen voor hun eigen ontwikkeling en ontspanning. Er kan daarbij gekozen worden uit onder andere :

- Een aanbod van employee benefits

- Een aanbod van vakliteratuur

- Een aanbod van opleidingen, cursussen en scholingsmogelijkheden

- Een aanbod van relevante bijeenkomsten, studiedagen en conferenties

- Een aanbod van online content voor je studie of vakgebied

Het bovenstaande aanbod wordt gestructureerd naar vakgebied terwijl relevante informatie gemakkelijk toegankelijk is. Daarbij krijgt informatie gericht op duurzaamheid een prominente plek binnen het systeem. Het systeem zal steeds aanbevelingen kunnen doen met aanvullende informatie op basis van gebruikersvoorkeuren en nieuwe ontwikkelingen bij produkten en diensten.

Voor doeltreffende talentontwikkeling is het stimuleren van de creativiteit minstens zo belangrijk als kennisverbreding.

De medewerk(st)ers worden in het kader van het basispakket tevens aangesloten op een door LUZZY TENFUN beheerde community met interessante aanbiedingen op het gebied van kunst, cultuur en muziek.

Het nieuwe huis voor het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag. Spuiforum moet naar Wijnhavenkwartier.

Voel je thuis bij LUZZY TENFUN in Den Haag met internationale uitstraling. Daar wordt voortdurend verder aan gewerkt.

URBAN ORGANISM WORLDWIDE

Jos Hendriks ALOYSIUS COLLEGE foto - voorzitter consortium The Breeding Swan

Jos Hendriks ( Spuiforum moet naar Wijnhavenkwartier ) BONBONDOOS OPSCHUIVEN

2014 - 2019 BONBONDOOS WORDT DE KONINGSTOREN IN STADSPARK SPUIKWARTIER


City of Peace collective goal

We shall drink from the same bowl

Lift the stone that darkens our light

Build a future safe and bright


Home