Human Resource Management

www.stadsontwikkelaars.nl

ACTIE

HRM ( Human Resource Management ) is een duur woord voor strategisch personeelsmanagement.

Mensen vormen binnen een organisatie niet een kostenpost, maar het belangrijkste kapitaal de ' human capital '. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie en tot winst.

Strategisch beleid van de organisatie en van de onderneming is succesvol in combinatie met een strategisch personeelsbeleid dat gericht is op het bewaken en verbeteren van human capital.

Bij het systematisch managen van personeel in een flexibele en open organisatie is er oog voor veranderingen. De medewerkers worden steeds zo  goed mogelijk toegerust met de benodigde bagage waarmee zij enthousiast vorm en inhoud kunnen geven aan hun functie als er stormachtige veranderingen in de wereld zijn.

LUZZY TENFUN Young Professionals zorgt ervoor dat op een moderne manier via de beste online technieken een eigen basispakket aan vakliteratuur kan worden samengesteld.

Samen de toekomst tegemoet. Daar gaat het om.